Дом за пълнолетни лица с деменция към хоспис
"Св. Никола Мирликийски" - гр. Попово

Денонощни битови и медицински грижи за възрастни хора с леки форми на деменция

грижи
Домът за пълнолетни лица с деменция е обособено крило в сградата на хоспис "Св. Никола Мирликийски", което отговаря на всички норми за функционирането на такъв дом.

Много често пациентите в хосписа развиват деменция или страдат от нея като съпътстващо заболяване. Случва се  и обратното, възрастните хора с деменция да развиват и други заболявания. Затова екипа ни полага целия необходим спектър от грижи за тези пациенти.

Приемаме само пациенти с леки форми на деменция.

Деменцията е сборно понятие за различни форми и степени на увреждане на познавателните (когнитивните) способности на ума - примерно, паметта, чувството за ориентация, способността за разбиране и разсъждаване и т.н.

Преди, тези увреждания са се наричали старческа склероза, но това понятие вече е отпаднало. Най-често деменцията е проява на болестта на Алцхаймер. Нерядко се среща и съдовата деменция.

За проследяване на състоянието на пациентите с деменция, ползваме психиатрите и невролозите от МБАЛ - Попово.

Най-важната задача пред нас е да следим за безопасността на тези пациенти. При тях съществува риск от поглъщане на предмети, напускане на болничното заведение и изгубване, и други несъзнавани действия.

За страдащите от деменция пациенти, важи варианта за ползване на Дневен стационар/кратък престой.
отговорност
В грижата за пациентите с деменция важи общата ни политика на отговорно отношение, за която можете да прочете в страницата Отговорност за хосписа.

Тук можете да видите нашето разрешение:
Валидността на удостоверението може да се провери в публичния регистър на доставчиците  на социални услуги, към Агенцията за социално подпомагане.
прием
В дома приемаме само пациенти с леки форми на деменция, със социално приемливо поведение.

Ние преценяваме дали формата на деменция е лека или тежка и си запазваме правото да отказваме престоя на пациент по всяко едно време.

Необходимите документи за постъпване са:
  • заявление по образец, подписано лично от пациента или негов законен представител (предоставя се екипа на дома);
  • ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК по профил на заболяването (ако има);
  • медицинска характеристика от психиатър;
  • удостоверение за общо здравословно състояние от общопрактикуващ лекар (по утвърден образец - предоставя се от екипа на дома);
  • лична карта за справка;
  • медицинска документация за всички придружаващи соматични (телесни) заболявания.

Относно битовите въпроси по постъпването, моля, посетете страницата Прием за хосписа.
цени
Цените за настаняване на пациенти страдащи от деменция са същите, като за останалите пациенти от хосписа. Грижите, които получават срещу тези цени включват както специфичните грижи за дементно болни, така и грижите за всякакви други евентуални съпътстващи заболявания.

Разгледайте цените от страницата Цени в хосписа.
контакт и работно време
За дома за пълнолетни лица с деменция важат данните за контакт и работно време, указани в страницата Контакт на хосписа.