медицинска сестра - гр. попово
Хоспис "Св. Никола Мирликийски" търси да назначи медицинска сестра на 12 часови работни смени (при сумирано отчитане на работно време). Повече за дейността на хосписа можете да научите от сайта ни.

Работата се състои в полагането на медицински грижи за възрастни и трудноподвижни пациенти. Важно е да имате нагласа да проявявате разбиране и личен подход към възрастни пациенти. Опитът в отделения с възрастни пациенти/ палиативни грижи/ възстановяване след инсулт и др. подобни, се счита за предимство.

Капацитетът на хосписа е 25 легла и на смяна, обикновено, ще работите пряко с още поне двама колеги.

Към трудовото възнаграждение предлагаме хранене през работния ден. Спазваме стриктно трудовото законодателство и ще имате трудов договор от първия работен ден. Ако сте от много отдалечено населено място, може да поемем пътните ви разходи или да осигурим транспорт, според случая.

За да кандидатствате, моля, потърсете ни на телефон 0887 659 668 в работно време, за кратко телефонно интервю. След телефонното интервю ще поканим одобрените кандидати на интервю на място. Ако ни изпратите трудова биография в писмен вид (на hospis.nm@mail.ru), ще се счита за предимство.