Хоспис "Св. Никола Мирликийски" - гр. Попово

Денонощни грижи при тежки състояния и при следоперативно възстановяване

разрешителни
Дейността на хосписите се регулира от Районните здравни инспекции (РЗИ) към Министерство на здравеопазването. За да функционира законно един хоспис, трябва да има следните разрешения:
 • регистрация към РЗИ;
 • разрешение от Агенция по безопасност на храните (за собствената кухня или за външния доставчик на храните, според случая);
 • статут на сграда.
Нашите разрешителни:
 • хранене: храната с доставя от регистриран външен доставчик;
 • сграда: помещаваме се в сградата на държавната болница "МБАЛ - Попово", която отговаря на всички условия за сграда на лечебно заведение.
рискове и мерки
За съжаление, в практиката не липсват случаи на безотговорно или грубо отношение към пациентите. Тежко болните хора на практика нямат автономия и е много лесно да се злоупотребява с тях.

Ние не се притесняваме да говорим за тези рискове, защото ясно преследваме отговорно отношение.

Ще се спрем на основните рискове и ще разкажем какви мерки предприемаме, за да не се случват в нашия хоспис:
Медицинска некомпетентност
(неизпълняване на предписаните терапии, грешно извършени медицински процедури и др.)
 • хосписът се управлява и притежава от старша медицинска сестра с дългогодишен опит, която лично контролира работата на целия персонал;
 • местоположението ни в местната болница позволява лесния достъп до всякакви медицински специалисти при необходимост, което повишава качеството на здравната грижа;
 • ние даваме най-добрите възможности за личен контрол от страна на близките. Повече в графата "Контрол от ваша страна" (горе вдясно на страницата).
Вътреболнични инфекции
 • нашият хоспис отговаря на всички законови изисквания (за разлика от много "хосписи", които са със статут на домове за стари хора, но приемат и тежко болни) и  подлежи на редовни проверки за спазването на болнична хигиена;
 • умишлено не сме монтирали климатици;
 • надвишаваме предписаните хигиенни мерки като почистваме стаите четири пъти в денонощие;
Необезпечена безопасност
(рискове от пожар/ токов удар/ натравяния и др.)
 • нашият хоспис отговаря на всички законови изисквания (за разлика от много "хосписи", които са със статут на домове за стари хора, но приемат тежко болни) и подлежи на редовни проверки дали отговаря на условията за безопасност за хора в тежко състояние;
 • местоположението ни в местната болница (а не в някоя преустроена вила, примерно) допълнително потвърждава, че отговаряме на всички норми за строителна, пожарна и хигиенна безопасност;
 • помещенията на нашия хоспис са минали основен ремонт по програма ФАР, което означава, че задължително отговарят на приетите в ЕС норми за достъпна физическа среда за трудноподвижни пациенти. Рискът от падане на пациент е сведен до минимум и придвижването с инвалидна количка е максимално удобно;
Немарлива хигиенна и битова грижа
(несменено бельо/ непочистени стаи/ пропуснати хранения и др.)
 • хосписът следва вътрешни правила за поддържането на хигиената и грижата за пациентите, които са по-строги от държавните изисквания. Можете да се уверите в тях, като дойдете на оглед.
 • ние даваме най-добрите възможности за личен контрол от страна на близките. Повече в графата "Контрол от ваша страна" (горе вдясно на тази страница).
Физическа и психическа агресия
(от страна на персонала или на други пациенти)
 • тъй като сме относително малък хоспис (25 легла), работата на персонала се контролира директно от управителя и собственик на хосписа. Това позволява максимално ефективен вътрешен контрол;
 • следваме вътрешна политика да следим за евентуално неразбирателство между пациентите в една стая и още при съмнение за такива ги разместваме;
 • тъй като поддържаме законно дейността си на хоспис и на отделение за дементно болни, ние не смесваме двата вида пациенти. Законовите изисквания ни задължават да се грижим за дементно болните в отделена физическа среда. В страната има много заведения със статут на социалната услуга "дом за стари хора", които обявяват, че са хосписи и приемат всякакви видове пациенти, което е напълно незаконно и освен това ги смесват;
 • ние даваме най-добрите възможности за личен контрол от страна на близките. Повече в графата "Контрол от ваша страна" (горе вдясно на страницата).
Скрити разходи
При нас плащате само това, което е изрично упоменато в писмения договор. Не изнудваме пациентите си да ползват лекар или транспорт, или аптека, или друго посочено от нас, както за съжаление правят някои колеги. Обявили сме ясно цените си в сайта и можем да ви изпратим образец от договора преди подписване. Сами ще се убедите в коректността ни, ако ползвате хосписа пробно чрез пакетите за плащане за колкото денонощия пожелаете, вместо за цял месец.
контрол от ваша страна
Най-добрият начин един хoспис да гарантира отговорно отношение спрямо пациентите е да осигури в максимална степен възможности за контрол от страна на близките.

Хосписи, които не ви предлагат тази възможност или избягват да я коментират, или твърдят, че не е необходима и т.н., трябва да будят сериозни съмнения у вас.

Ние сме се погрижили да можете пряко да контролирате отношението спрямо вашия близък по следните начини:
 • предлагаме настаняване на близък в същата стая с пациента;
 • позволяваме ползването на избран от вас болногледач, в нашия хоспис;
 • поощряваме поддържането на всички видове контакт с пациентасвиждания/ телефонна връзка/ видео връзка чрез уеб камера/ връщане на пациента в дома за ден или два/ транспортиране на пациента до семейни мероприятия и връщане. Свиждания могат да се правят всеки ден (стига да няма обявени инфекциозни епидемии в региона);
 • монтиране на камера за видео наблюдение в стаята на пациента (след подписване на съответните декларации за лични данни).